Cơ cấu tổ chức - Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (Mã trường: CBK) được thành lập theo Quyết định số 3015/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 906/QĐ-LĐTBXH, ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường vinh dự được mang tên Bs Phạm Ngọc Thạch là Nhà khoa học y khoa Việt Nam, Giáo sư tiến sĩ khoa học, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua hơn 18 năm phát triển, Trường đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và được công nhận là Top 10 trường đào tạo y dược chất lượng tại TP. HCM.

cơ cấu tổ chức trường cao đẳng y khoa phạm ngọc thạch